НИНКН  >  Уведомление по реда на чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 26, ал.1 и чл. 61, ал. 3 от АПК за процедура на изготвяне на заключителни оценки и режими на опазване и на предварителни оценки и режими на опазване на обекти в гр. Пловди

Уведомление по реда на чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 26, ал.1 и чл. 61, ал. 3 от АПК за процедура на изготвяне на заключителни оценки и режими на опазване и на предварителни оценки и режими на опазване на обекти в гр. Пловди

Уведомление по реда на чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 26, ал.1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс за процедура на изготвяне на заключителни оценки и режими на опазване и на предварителни оценки и режими на опазване на обекти в гр. Пловдив

Търсене