НИНКН  >  Новини  >  Уведомление по реда на чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 26, ал.1 и чл. 61, ал. 3 от АПК за процедура на изготвяне на заключителни оценки и режими на опазване и на предварителни оценки и режими на опазване на обекти в гр.Пловдив

Уведомление по реда на чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 26, ал.1 и чл. 61, ал. 3 от АПК за процедура на изготвяне на заключителни оценки и режими на опазване и на предварителни оценки и режими на опазване на обекти в гр.Пловдив

Търсене