НИНКН  >  Новини  >  С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Главен експерт” в дирекция РАФИССД

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Главен експерт” в дирекция РАФИССД

16.10.17 г., 0:00

в административно звено: отдел “Регистри, архивен фонд и информационна система”, дирекция “Регистри, архивен фонд, информационна система и специализирано документиране” в НИНКН

 

  ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1.     Невена Величкова Жечева – Ранчева

2.     Александра Александрова Зердева

3.     Митко Георгиев Делев

4.     Младенка Бойчева Станоева

5.     Георги Францов Шопов

6.     Любомира Стефанова Трашлиева

7.     Десислава Васкова Кънчева
 
8.     Валентина Йорданова Илиева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на ТЕСТ на 26.10.2017 г. /четвъртък/ от 10,30 часа в сградата на НИНКН – гр. София, ул. “Лъчезар Станчев” № 7

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

-

Председател на конкурсната комисия:              Наталия Конакчиева                     ...............................

Търсене