Боянска църква

Боянската църква - световна ценност
Боянската църква е културна ценност с изключителна стойност не само за националната ни култура но и за целия свят.   С решение  от  ІІІ-та сесия на Комитета за световно наследство в Кайро, Луксор, 22-26 октомври 1979г.,  под № 42 в Списъка за световното наследство е включена: “Боянска църква, България”, по  критерии ii и iii на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, които са: 
         (ii) (да свидетелстват за оказано значимо влияние през определен период или в определен културен ареал върху развитието на архитектурата, технологиите, монументалното изкуство, градоустройството и планирането или създаването на панорамен културен или природен пейзаж);
        (iii) (да бъдат уникално или най-малкото изключително свидетелство за жива или отмряла културна традиция или цивилизация).
             Признаването на Боянската църква за световна ценност е доказателство за  нейната изключителна стойност като  забележително произведение на средновековното изкуство, цялостно запазено в автентичен вид. 
През 2010г. центърът за световно наследство приема  декларация за изключителната световна стойност на ценността:
От архитектурна гледна точка, Боянската църква е прекрасен пример за църква - кръстокуполна в план, с богато декорирани фасади с керамични елементи. Тя е един от най-забележителните средновековни паметници с изключително майсторски и фини стенописи.

Търсене