Национален институт за недвижимо културно наследство
Деловодна справка
Моля попълнете регистрационния номер на документа, точно както е изписан на етикета. Например:
Към ГР94-2-[3] като въведете всички символи от номера на документа, включително тирета и скоби