НИНКН  >  Контакти

Контакти

Регистър: 02 4484811
Архив: archive@ninkn.bg 02 4484812, 02 4484817,
поща: ninkn-sof@ninkn.bg
уеб: www.ninkn.bg
Банков акаунт: BG26UNCR96603120024515
Банков код: UNCRBGSF
Как да стигнете до нас: С автобус: 413, 120; С метро - червена линия,
Работно време: Работното време на деловодството на Национален институт за недвижимо културно наследство е всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 часа, при непрекъсваем режим на работа в рамките на обявеното за звеното работно време.
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Тук може да изпратите съобщение

Търсене