НИНКН  >  Контакти

Контакти

Регистър: 02 4484811
Архив: archive@ninkn.bg, 02 4484812, 02 4484817
Приемно време на архива: сряда от 14:00 до 17:00
След предварително записване
Деловодство: delovodstvo@ninkn.bg, 02 4484811
Каса - изпращане данни за фактура: kasa@ninkn.bg,
поща: ninkn-sof@ninkn.bg
уеб: www.ninkn.bg
Банков акаунт: BG26UNCR96603120024515
Банков код: UNCRBGSF
Как да стигнете до нас: С метро - спирка Сердика,
Работно време: Работното време на деловодството на Национален институт за недвижимо културно наследство е всеки делничен ден от 9:00-12:30 и от 13:00-17:30 часа, при непрекъсваем режим на работа в рамките на обявеното за звеното работно време.
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
Адрес: гр. София - 1000, бул. "Ал. Стамболийски" № 17

Тук може да изпратите съобщение

Търсене