НИНКН  >  Новини  >  НИНКН и Екол дьо Шайо правят семинар за опазването на недвижимото културно наследство

НИНКН и Екол дьо Шайо правят семинар за опазването на недвижимото културно наследство

29.04.22 г., 9:00

Националният институт за недвижимо културно наследство и френският институт Екол дьо Шайо организират на 12 и 13 май семинар „Сътрудничество и опит в образованието и опазването на недвижимото архитектурно наследство“. Домакин е община Созопол.
На форума ще бъде представен специализираният курс за опазване на недвижимото културно наследство, чието девето издание започва през септември в Пловдив.
Лектори на семинара ще бъдат директорът на НИНКН арх. Петър Петров и ръководителите на проекта арх. Галина Пировска и арх. Рада Стефанова, както и преподавателите от Екол дьо Шайо арх. Доминик Ларпен, арх. Флоранс Бабикс, Делфин Абулкер, арх. Бернар Тулие и арх. Наташа Пакер. Централната тема на лекциите е управлението и опазването на културното наследство.
В края на миналата година НИНКН, Екол дьо Шайо към Центъра за архитектура и наследство в Париж, Министерството на културата и посланикът на Франция у нас подписаха споразумение за сътрудничество, с което курсът бе подновен след двегодишно прекъсване. Той е предназначен за дипломирани архитекти.
В продължение на 4 семестъра и около 700 учебни часа специализираният курс ще предложи на възпитаниците си лекции по история, архитектурно заснемане и художествена реставрация, исторически особености на българските сгради, църкви и манастири, международни норми и стандарти, патология на строителните материали.
Преподавателите са французи и българи – архитекти, историци, археолози, изкуствоведи и реставратори. След втория семестър гост-преподавателите от Франция ще водят ателие по архитектура и урбанизъм, в което курсистите ще приложат в реални условия основните знания, получени през първата година на обучението.  
В края на 2-годишната школа всеки специализант защитава дипломен проект, за да получи професионален сертификат от НИНКН и Екол дьо Шайо.
Школата на Шайо е сред най-авторитетните институти в сферата на проучването, документирането и опазването на недвижимото културно наследство, теорията и практиката на реставрацията.    
Над 100 архитекти са завършили програмата от началото й през 2000-та година досега. Почти всички работят в областта на опазването на недвижимото културно наследство.
Уважаеми архитекти, каним ви на семинара в Созопол.
Каним ви и в курса на Екол дьо Шайо през септември.
Веднага след семинара ще обявим условията за записване.

Търсене