НИНКН  >  Новини

Новини

Становище относно приложение 7 на наредба за прилагане на подмярка 7.6 към чл. 28, ал. 1, т. 32 от раздел „III. Придружаващи общи документи“

25.05.16 г., 11:37

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
    НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА  НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
       1125 София, ул.“Лъчезар Станчев” № 7, тел.: 02/4484811, E-mail: ninkn-sof@ninkn.bg

ДО
Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-РА

Read more

Плащане на услугите предоставяни от НИНКН посредством ПОС терминал.

22.07.16 г., 9:25

Вече можете да заплащате услугите предоставени Ви от НИНКН посредством ПОС терминал. Услугата по заплащането е безплатна от страна на НИНКН.

Read more

Търсене