НИНКН  >  Новини

Новини

Становище относно приложение 7 на наредба за прилагане на подмярка 7.6 към чл. 28, ал. 1, т. 32 от раздел „III. Придружаващи общи документи“

25.05.16 г., 11:37

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
    НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА  НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
       1125 София, ул.“Лъчезар Станчев” № 7, тел.: 02/4484811, E-mail: ninkn-sof@ninkn.bg

ДО
Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-РА

Read more

Плащане на услугите предоставяни от НИНКН посредством ПОС терминал.

22.07.16 г., 9:25

Вече можете да заплащате услугите предоставени Ви от НИНКН посредством ПОС терминал. Услугата по заплащането е безплатна от страна на НИНКН.

Read more

Уведомление по реда на чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 26, ал.1 и чл. 61, ал. 3 от АПК за процедура на изготвяне на заключителни оценки и режими на опазване и на предварителни оценки и режими на опазване на обекти в гр.Пловдив

14.10.17 г., 0:00

Свали: Уведомление по реда на чл. 26, ал.2 във връзка счл. 26, ал.1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс запроцедура на изготвяне на заключителни оценки и режими на опазване и напредварителни оценки и режими на опазване на обекти в …

Read more

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Главен експерт” в дирекция РАФИССД

16.10.17 г., 0:00

!-- [if gte mso 9] Normal 0 ![endif]--

в административно звено: отдел “Регистри, архивен фонд и информационна система”, дирекция “Регистри, архивен фонд, информационна система и специализирано документиране” в НИНКН

 

  ВЪЗ ОСНОВА НА…

Read more

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция ЕМД

19.10.17 г., 0:00

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Главен експерт” в административно звено: Дирекция “Експертна и методическа дейност” в НИНКН

 

  ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следнит…

Read more

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция ЕМД

19.10.17 г., 0:00

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Главен експерт” в административно звено: Дирекция “Експертна и методическа дейност” в НИНКН

 

  ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следнит…

Read more

Заплащане на услугите извършени от НИНКН

1.12.17 г., 0:00

Уведомяваме Ви, че НИНКН ще приема плащания за извършени услуги до 22.12.2017г. Ако не успеете да заплатите ползваните от Вас услуги до 22.12.2017, НИНКН ще приема плащания след започване на работната 2018г.

Read more

Търсене