НИНКН  >  Новини

Новини

Становище относно приложение 7 на наредба за прилагане на подмярка 7.6 към чл. 28, ал. 1, т. 32 от раздел „III. Придружаващи общи документи“

25.05.16 г., 11:37

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
    НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА  НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
       1125 София, ул.“Лъчезар Станчев” № 7, тел.: 02/4484811, E-mail: ninkn-sof@ninkn.bg

ДО
Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-РА

Read more

Плащане на услугите предоставяни от НИНКН посредством ПОС терминал.

22.07.16 г., 9:25

Вече можете да заплащате услугите предоставени Ви от НИНКН посредством ПОС терминал. Услугата по заплащането е безплатна от страна на НИНКН.

Read more

Уведомление по реда на чл. 26, ал.2 във връзка с чл. 26, ал.1 и чл. 61, ал. 3 от АПК за процедура на изготвяне на заключителни оценки и режими на опазване и на предварителни оценки и режими на опазване на обекти в гр.Пловдив

14.10.17 г., 0:00

Свали: Уведомление по реда на чл. 26, ал.2 във връзка счл. 26, ал.1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс запроцедура на изготвяне на заключителни оценки и режими на опазване и напредварителни оценки и режими на опазване на обекти в …

Read more

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Главен експерт” в дирекция РАФИССД

16.10.17 г., 0:00

!-- [if gte mso 9] Normal 0 ![endif]--

в административно звено: отдел “Регистри, архивен фонд и информационна система”, дирекция “Регистри, архивен фонд, информационна система и специализирано документиране” в НИНКН

 

  ВЪЗ ОСНОВА НА…

Read more

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция ЕМД

19.10.17 г., 0:00

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Главен експерт” в административно звено: Дирекция “Експертна и методическа дейност” в НИНКН

 

  ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следнит…

Read more

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция ЕМД

19.10.17 г., 0:00

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Главен експерт” в административно звено: Дирекция “Експертна и методическа дейност” в НИНКН

 

  ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следнит…

Read more

Търсене