НИНКН  >  Конкурси

Конкурси

Конкурси

Одобрени кандидати за "Териториална програма за втората половина на 2022 г., на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/, която обхваща шест населени места на територията та Република България"

Обявление за конкурс за длъжността "Старши експерт" в отдел "Регистри, архивен фонд и информационна система", дирекция "Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд"

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността "Старши експерт", отдел "РАФИС", дирекция "ИРНДАФ“

На вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Старши експерт“, отдел „Регистри, архивен фонд и информационна система“, дирекция „Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд“, Национален институт за недвижимо културно нас

Резултати от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“, отдел „Регистри, архивен фонд и информационна система“, дирекция „Изучаване, регистри и Национален документален архивен фонд“

Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Финансово, административно и правно обслужване на дейността”

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор“ на дирекция „Финансово, административно и правно обслужване на дейността“

Информация на вниманието на допуснатите кандидати в конкурса за длъжността "Директор" на дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността"

Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Финансово, административно и правно обслужване на дейността” (03.07.2023 г.)

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Директор" на дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността"

ИНФОРМАЦИЯ на вниманието на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността "Директор" на дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността", Национален институт за недвижимо културно наследство

Резултати от проведен конкурс за длъжността "Директор на дирекция" в дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността"

Търсене