Последни новини

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция ЕМД

19.10.17 г., 0:00

С П И С Ъ К

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция ЕМД

19.10.17 г., 0:00

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: “Главен експерт” в дирекция РАФИССД

16.10.17 г., 0:00

Недвижими културни ценности

Боянската църква - световна ценностБоянската църква е културна ценност с изключителна стойност не само за националната ни култура но и за целия свят.   С решение  от  ІІІ-та сесия на Комитета за световно наследство в Кайро, Луксор, 22-26 октомври 1979г.,  под № 42 в Списъка за световното наследство е включена: “Боянска църква, България”, по  критерии ii и iii на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, които са:           (ii) (да свидетелстват за оказано значимо влияние през определен период или в определен културен ареал върху развитието на архитектурата, технологиите, монументалното изкуство, градоустройството и планирането или създаването на панорамен културен или природен пейзаж);        (iii) (да бъдат уникално или най-малкото изключително свидетелство за жива или отмряла културна традиция или цивилизация).              Признаването на Боянската църква за световна ценност е доказателство за  нейната изключителна стойност като  забележително произведение на средновековното изкуство, цялостно запазено в автентичен вид.  През 2010г. центърът за световно наследство приема  декларация за изключителната световна стойност на ценността: От архитектурна гледна точка, Боянската църква е прекрасен пример за църква - кръстокуполна в план, с богато декорирани фасади с керамични елементи. Тя е един от най-забележителните средновековни паметници с изключително майсторски и фини стенописи. Прочети

Търсене