Последни новини

Заплащане на услугите извършени от НИНКН

1.12.17 г., 0:00

Уведомяваме Ви, че НИНКН ще приема плащания за извършени услуги до 22.12.2017г. Ако не успеете да заплатите ползваните от Вас услуги до 22.12.2017, НИНКН ще приема плащания след започване на работната 2018г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция ЕМД

19.10.17 г., 0:00

С П И С Ъ К

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция ЕМД

19.10.17 г., 0:00

С П И С Ъ К

Недвижими културни ценности

Боянската църква - световна ценностБоянската църква е културна ценност с изключителна стойност не само за националната ни култура но и за целия свят.   С решение  от  ІІІ-та сесия на Комитета за световно наследство в Кайро, Луксор, 22-26 октомври 1979г.,  под № 42 в Списъка за световното наследство е включена: “Боянска църква, България”, по  критерии ii и iii на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, които са:           (ii) (да свидетелстват за оказано значимо влияние през определен период или в определен културен ареал върху развитието на архитектурата, технологиите, монументалното изкуство, градоустройството и планирането или създаването на панорамен културен или природен пейзаж);        (iii) (да бъдат уникално или най-малкото изключително свидетелство за жива или отмряла културна традиция или цивилизация).              Признаването на Боянската църква за световна ценност е доказателство за  нейната изключителна стойност като  забележително произведение на средновековното изкуство, цялостно запазено в автентичен вид.  През 2010г. центърът за световно наследство приема  декларация за изключителната световна стойност на ценността: От архитектурна гледна точка, Боянската църква е прекрасен пример за църква - кръстокуполна в план, с богато декорирани фасади с керамични елементи. Тя е един от най-забележителните средновековни паметници с изключително майсторски и фини стенописи. Прочети

Търсене