Последни новини

Приемно време на читалнята на НДА при НИНКН

7.06.21 г., 0:00

Уведомяваме ви, че съглано заповед РД-170/01.06.2021г. на директора на НИНКН се определя следното приемно време на читалнята на НДА на НИНКН както следва:

Промяна на заявление по чл. 84

4.06.21 г., 0:00

Уведомяваме ви, че считано от 07.06.2021 (понеделник) във връзка със заповед РД09-476 / 03.06.2021, се променя формата и изискванията за подаване на документи по чл. 84.

Обява за работа длъжност Главен специалист

4.03.21 г., 0:00

1. Националният институт за недвижимо културно наследство търси да назначи Главни специалисти с познания в областта на историята на архитектурата, урбанистиката, изкуството и стилознанието – 5 щатни бройки в дирекция „Изучаване, регистри, Национален документален архивен фонд“. Основни задължения за  длъжността са: издирване, изучаване и оценка на културната и научна стойност и обществена значимост на архитектурни обекти и ансабли с цел тяхната регистрация като недвижими културни ценности.
Изисквания за заемане на длъжността: висше образование –     магистър със специалност „Архитектура“, две години професионален опит по специалността.
Необходими документи: писмено заявление; CV; оригинал и копия от документи, удостоверяващи придобити образователно-квалификационни степени, специализации и допълнителни квалификации.
Документите се представят в 30 - дневен срок  от публикуване на обявлението в деловодството на НИНКН в сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ № 7.  Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.
Телефон за връзка 02 4484833

Събитие организирано от НИНКН и ОИ "Старинен Пловдив"

Националният институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ за втора поредна година участва в честванията на Празниците на Стария град, организирани ежегодно от Общински институт Старинен Пловдив. Концепцията на Празниците е свързана с популяризиране на духовното и историческо наследство на Старинен Пловдив - къщи, музеи, занаяти, традиции. Тази година честванията на Празниците на Стария град 2020 се проведоха под мотото „Отново заедно“ в дните от 14 до 20 септември.НИНКН и ОИ Старинен Пловдив организираха съвместно две събития за деца - "Оцвети Старинен Пловдив: мозайки" и "Оцвети Старинен Пловдив: порти и врати".Детската творилница „Оцвети Старинен Пловдив: мозайки” се проведе в часовете от 13:00 до 17:00 часа на 15 септември - първият ден на учебната 2020-2021 година, в пространството пред Малката раннохристиянска базилика на Пловдив, при спазване на всички противоепидемични мерки.Децата научиха какво е „терес“ и как „камъче по камъче“ са се полагали мозайките в миналото, какви изображения и християнски символи откриваме в тях. Запознаха се с техниката и технологията на изграждането на мозайките, а също така с отговора на въпроса: „Що за сграда е базиликата?“ и „Какво е баптистерий“. Всичко това те усвоиха чрез оцветяване и апликиране на фрагменти от мозайките, които сглобиха в уникална Арт инсталация и презентация на място.Детската творилница "Оцвети Старинен Пловдив: порти и врати" се проведе в двора на къща Клианти, Старинен Пловдив в часовете от 11:00 до 15:00 часа на 19.09.2020г. /събота/. По време на събитието децата се запознаха с едни от съществените елементи за изработка и украса в пловдивската къща, а именно техните порти и врати. Осведомиха се за материалите от които се изработва, начините на сглобяването им и фигурите, които може да открием в тях. Научиха, че вратите са еднокрили и двукрили, че металните елементи по тях се наричат обков, че в Стария град на Пловдив съществува автентична 200 годишна врата.Чрез презентация на място се запознаха с портата на къща Клианти. Останаха смаяни от големия ключ, „стария звънец“ – чукче и „сърцето“ на Старинен Пловдив. Металният обков на портата разкри пред децата един вълнуващ свят, „подписан“ от знаците оставени от майсторите – железари върху всеки един елементи, занаят замиращ във времето. Участието в творилниците „Оцвети Старинен Пловдив: мозайки” и "Оцвети Старинен Пловдив: порти и врати" събуди и увеличи интереса на децата към археологическото и архитектурното наследство на Пловдив, като утвърди в тяхното създание за пореден път важността от опазването му.Децата се потопоха в богатството на културното наследство на Старинен Пловдив  и обогатиха своите знания, чрез създаването на уникални произведения, които представиха чрез Арт- инсталация!С благодарност към ОИ Старинен Пловдив ! Прочети

Търсене