НИНКН  >  Новини  >  НИНКН ще дава методически указания за недвижимото културно наследство

НИНКН ще дава методически указания за недвижимото културно наследство

20.06.22 г., 0:00

НИНКН открива приемна за граждани, инвеститори, проектанти и главни архитекти на общини. Директорът арх. Петър Петров и експертите на института ще предоставят безплатни методически указания всеки петък от 14.00 до 17.00 часа.

Желаещите могат да запишат час за консултация в специалната форма на сайта на НИНКН  НИНКН: Приемна (ninkn.bg). Ще получат на електронната си поща потвърждение за деня и часа на срещата.

Методическите указания са част от дейността на НИНКН съгласно чл. 4, ал. 1 т. 11 от Правилника за устройството и дейността на НИНКН. Тяхната цел е да помогнат на заинтересованите страни да подготвят качествени предложения и да ограничат унищожаването на недвижимите културни ценности. Експертите ще разясняват какви са допустимите намеси в обекти от недвижимото културно наследство и как се подготвят качествени задания за проектиране и проекти. Ще консултират как проектите да бъдат коригирани така, че да запазят автентичността на недвижимите културни ценности. 

Най-често задаваните въпроси и техните отговори ще бъдат включени в рубрика на интернет страницата на института. 

Пропуските в закона, приет през 2009 г., наред с предвидените в него дълги, тежки, сложни и дублиращи се процедури, ощетяват едновременно и инвестиционните намерения, и обществения интерес; забавят преписките и становищата; създават условия за корупция.

Институтът настоява от месеци за спешни промени в закона и в структурата на института, за да започне актуализацията на списъка на недвижимото културно наследство и на режимите на опазване на обектите. Промените в ЗКН са временна мярка, докато се подготви нов качествен закон с ясни правила и прозрачни процедури.

Търсене