АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПОСОЧЕНИ В РЕГИСТЪР НА УСЛУГИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР